Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Goethova skalka

Vyhledávání

Goethova skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Skalka u Hazlova
Mapové listy: 1113, 11132
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 2.5 km sz od Hazlova, 700 m sz od Skalky. Lokalita je dobře přístupná po modré turistické značce, která vede z Aše do Hazlova. Lokalita zhrnuje celý skalnatý hřbet včetně Goethova vrchu (kota 670,3m) na jihu, který není zahrnut do pásma ochrany Přírodní památky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přírodní skalní výchoz. Úzký skalní hřbet v délce cca 1 km, V severní části - Goethova skalka dosahuje výšky až 15 m.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 352

Geologie

Geologická charakteristika: Vypreparovaná křemenná žíla, která je součástí českého křemeného valu, který probíhá paralelně s tektonickým zlomem Českého lesa. Okolí křemenné žíly je budováno dvojslídnými granity smrčinského masivu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: skalní hradba
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: žilný křemen, granit (žula)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 577     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní vypreparovaná křemenná žíla, součást českého křemenného valu. Přírodní památka, 2.26 ha, vyhlášena roku 1972 pod číslem 577. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Cheb, 6.10. 1972. Bizardní křemencové skalky s mrazovými sruby a srázy, balvany, věžemi, okny a viklany.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Na lokalitě jsou horolezecké cesty.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P.a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.146

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 18.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.06.07, Žáček Vladimír 11.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 352 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/352.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Pavla Gürtlerová, 2007
Pavla Gürtlerová, 2007
Bedřich Mlčoch, 2007
Bedřich Mlčoch, 2007
Bedřich Mlčoch, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]