Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Více informací

Více informací

Více informací o správě a evidenci geologických lokalit naleznete na stránkách významných geologických lokalit na Portále České geologické služby.

Tato aplikace byla zpřístupněna širší veřejnosti v říjnu 2010. Veškeré připomínky a náměty prosím zasílejte na adresu: lokality @ geology (tečka) cz

V letech 2008 - 2012 v rámci samostatného projektu proběhla aktualizace záznamů geologických lokalit zaměřená především na Maloplošně zvláště chráněná území ČR (Národní přírodní památky, Národní přírodní rezervace , Přírodní památky, Přírodní rezervace). Současně došlo k rozšíření struktury databáze, především výběrových polí týkajících se charakteristiky lokality. Při výběrech v databázi je proto nutné zohlednit, že tato pole nejsou u všech lokalit doplněna. Na jejich aktualizaci se stále pracuje.

Map


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]