Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka

Významné geologické lokality v České republice

Databáze obsahuje záznamy o místech v České republice, která dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, významných výskytů hornin, minerálů i zkamenělin.

Patří mezi ně nejen lokality zvláště chráněných území v různých stupních ochrany, ale také lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž mnohé dosahují významu i lokalit chráněných.

Prohlížet geologické lokality lze podle připravených jednoduchých výběrů (lokalizace, geologická charakteristika, ochrana území, detailní údaje o záznamu). Při detailním vyhledávání v databázi můžete použít přímo vlastní kombinaci výběrových podmínek.

Více informací o evidenci významných geologických lokalit České republiky najdete na portále České geologické služby. Vymezení lokalit v mapě s využitím dalších geoinformačních vrstev (geologická mapa, správní celky, chráněná území aj.) je dostupné na Mapovém serveru ČGS.

Záznamy v databázi se průběžně doplňují a aktualizují.

Citace databáze: Databáze významných geologických lokalit [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 20XX-XX-XX]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz

Statistika (rok 2024)

Počet dostupných geologických lokalit: 3297
     z toho 1069 je součástí zvláště chráněných území
     a 3175 lokalit je popsáno v anglické verzi .
Počet dalších lokalit v databázi připravovaných k zveřejnění: 313
Počet lokalit s fotodokumentací: 2084

Připomínky a podněty:

lokality zavináč geology tečka cz

ODKAZY
Metainformace Informace o databázi, systém MICKA

Oblastní geologové Informace o působnosti oblastních geologů ČGS

ÚSOP AOPK ČR Registr chráněných objektů v ČR

Naučné stezky Geologie na naučných stezkách ČR
Virtuální muzeum
Dekorační kameny
Geologický slovník

(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]