Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Kontakt

Kontakt

Správce dat a koordinátor projektu

Markéta Vajskebrová, Pavla Tomanová Petrová , ČGS, Klárov 3, 118 21 Praha 1

Databázová aplikace

Realizace: Petr Čoupek - ČGS, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Grafický návrh: Helena Neubertová - ČGS, Klárov 3, 118 21 Praha 1
Zpracování mapových podkladů: Martin Paleček - ČGS, Leitnerova 22, 658 69 Brno
Správa databáze: Helena Skarková - ČGS, Klárov 3, 11821 Praha 1

Oblastní geologové ČGS

Oblastní geologové České geologické služby v rámci své působnosti na vymezeném území ČR zajišťují informace o ochraně a stavu chráněných a významných geologických lokalit.

Externí spolupráce

Luboš Stárka Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.


ODKAZY
Metainformace Informace o databázi, systém MICKA

Oblastní geologové Informace o působnosti oblastních geologů ČGS

ÚSOP AOPK ČR Registr chráněných objektů v ČR

Naučné stezky Geologie na naučných stezkách ČR
Virtuální muzeum
Dekorační kameny
Geologický slovník

(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]