Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Kuní hora (965 m n.m.)

Lokalizace

Kuní hora (965 m n.m.)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): České Budějovice
Katastrální území: Hojná Voda
Mapové listy: 3313, 33133
Oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: 1,5 km západojihozápadně od obce Hojná Voda, asi 4,5 km jihozápadně od Horní Stropnice, vrcholový hřbet Kuní hory (925 m n.m.) a její blízké okolí
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Formy mrazového zvětrávání v granitu weinsberského typu na vrcholovém hřbetu Kuní hory a v jejím blízkém okolí
ID : 3256

Geologie

Geologická charakteristika: Magmatity v moldanubiku, centrální moldanubický pluton, středně zrnitý, porfyrický granit weinsberského typu. Vyznačuje se porfyrickou strukturou se středně zrnitou základní hmotou tvořenou křemenem, plagioklasem, K – živcem a biotitem. Kuní hora patří mezi nejvyšší vrcholy Novohradských hor na české straně. Vytváří podobně jako Kraví hora a Vysoká vysokou exfoliační klenbu s výraznými projevy exfoliace na mezoformách reliéfu, které jsou geologicky tvořeny granitem weinsberského typu. Od sousední Vysoké (1 034 m n.m.) na vjv. a Kraví hory (953 m n.m.) na vsv. je oddělena výraznými sedly. Vrchol Kuní hory je tvořen zaobleným vrcholovým hřbetem, který je protažen ve směru S – J a má délku cca 430 m. Na tomto hřbetu jsou vytvořeny dva výrazné vrcholy. Severní, nižší a tedy vedlejší vrchol má výšku 900 m n.m.. Jižní, vyšší a tedy hlavní vrchol má výšku 925 m n.m. Vedlejší vrchol je tvořen kryoplanační plošinou, která je od okolního hřbetu oddělena výrazným až 4 m vysokým stupněm. Tento stupeň je tvořen mrazovými sruby. Nad kryoplanační plošinu se tyčí tři menší tory o výšce do 4 m. a jedna menší skalní hradba o rozměrech 25x10x10 m.. Hlavní vrchol je opět tvořen kryoplanační plošinou, na které jsou vymodelovány dva menší tory s výškou do 6 m. Z kryoplanační plošiny vybíhá několik skalních hradeb. Nejvýraznější skalní hradba vybíhá z východní části severního okraje kryoplanační plošiny směrem na sever. Skalní hradba má rozměry 70x20x15 m a spojuje nižší, severní vrchol s vyšším, jižním vrcholem Kuní hory. Další výrazné mrazové mezoformy reliéfu se vyskytují především na severozápadním až severním svahu Kuní hory. Jedná se především o celou řadu mrazových srubů do své výšky až 10 m., které se vyskytují do nadmořské výšky 750 m n.m. Dále se na severním svahu nachází výrazné kamenné moře o rozměrech 560x330 m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie, geologie
Jevy: kamenné moře, mrazový srub, tor (izolovaná skála), skalní hradba, skalní mísa
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, magmatická, gravitační
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní park Novohradské hory, vyhlášen KÚ České Budějovice v r. 2000. Tvary zvětrávání a odnosu granitu v Novohradských horách.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Turistická oblast.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DEMEK, J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. Spisy Geografického ústavu Československé akademie věd (9), Brno, s. 6 – 15.; RYPL, J., (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia, Acta Geographica Silesiana 7, p. 61 – 67; RYPL, J., KADUBEC, J. (2007): Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts. Silva Gabreta, vol. 13 (3), Vimperk, p. 259 – 268 ; SLABÝ, J. (1992): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 33-133, Horní Stropnice, ČGÚ Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rypl Jiří, 02.08.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 08.10.12, Kukal Zdeněk 21.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3256 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3256.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]