Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu: > Lhotka u Přerova

Lokalizace

Lhotka u Přerova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Lhotka u Přerova
Mapové listy: 2513, 25131
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Jv. orientovaný pravý údolní svah Olešnice na j. a jv. okraji obce Lhotka asi 4 km na SZ od Přerova.
Charakteristika objektu: Skály
ID : 1631

Geologie

Geologická charakteristika: Skalnatá stráňka - Podloží tvoří horniny moravického souvrství spodního karbonu, stupně visé, v němž se rytmicky střídají jílové břidlice, prachovce a jemnozrnné droby. Půdy jsou sprašové, mělké, podél j. okraje území vystupuje mateční hornina na povrch.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - paleozoikum (ČM) na střední a jižní Moravě
Stratigrafie: spodní karbon - kulm, visé
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, prachovec (siltovec), droba

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 210     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalnatá stráňka s mechovými a lišejníkovými porosty na silikátovém podkladu
Střety zájmů: rekreace
Popis střetů zájmů: Část chráněného území degradována výstavbou chat - patrně bude zrušena ochrana tohoto zastavěného území.
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 04.11.2011;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.249 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 08.04.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 24.10.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1631 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1631.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]