Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Třesín - Mladečské jeskyně

Vyhledávání

Třesín - Mladečské jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Mladeč
Mapové listy: 1444, 14443
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: Vstup do Mladečské jeskyně a do jeskyně Ve Štole. Z. okraj obce Mladeč.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Krasové jeskyně
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2200

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlý jeskynní systém Mladečských jeskyní v devonských vápencích (jasenské vápence), vytvořený ponornými vodami Hradečky a Rachavy ve třech patrech, není dosud zcela prozkoumán. Na severním úpatí Třesína vyvěrá 5 krasových pramenů, tzv. Řimické vyvěračky. Paleontologické nálezy pliopleistocénní kostry koně. Archeologické naleziště evropského významu proslulo objevem tzv. mladečského člověka aurignacienské kultury, nejstaršího známého člověka moderního typu v Evropě. Podobné nálezy jsou ve Střední a Východní Evropě ojedinělé.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geologie, geomorfologie, strukturní geologie (tektonika), historie, sedimentologie, paleontologie, botanika
Jevy: kras, inkrustace, jeskyně krasová, konkrece, krasová kapsa, říční terasa, tektonické zrcadlo, vrása, vrstva, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), antropogenní (činnost lidská), sedimentární , zvětrávání
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 452     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zpřístupněné krápníkové jeskyně s pozůstatky paleolitického člověka. Jeskynní systémy, paleontologické a archeologické naleziště evropského významu.
Součást VCHÚ: CHKO Litovelské Pomoraví
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Území je potencionálně ohroženo těžbou vápenců. Správa CHKO usiluje o odpis bilancovaných zásob těžitelné suroviny a připravuje legislativní novelu zřizovací vyhlášky NPP.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: rozšířila se těžba vápenců, nutno sledovat 29.10.2012; Štolou zpřístupněná tzv. Třesínská jeskyně se využívá pro speleoterapii. 14.04.2016;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 392 - 393, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.10.08
Aktualizoval(a): Otava Jiří 03.11.08, Kukal Zdeněk 29.10.12, Vajskebrová Markéta 14.04.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2200 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2200.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rozsáhlý jeskynní systém Mladečských jeskyní v devonských vápencích (jasenské vápence), vytvořený ponornými vodami Hradečky a Rachavy ve třech patrech., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Rozsáhlý jeskynní systém Mladečských jeskyní v devonských vápencích (jasenské vápence), vytvořený ponornými vodami Hradečky a Rachavy ve třech patrech., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Rozsáhlý jeskynní systém Mladečských jeskyní v devonských vápencích (jasenské vápence), vytvořený ponornými vodami Hradečky a Rachavy ve třech patrech., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Rozsáhlý jeskynní systém Mladečských jeskyní v devonských vápencích (jasenské vápence), vytvořený ponornými vodami Hradečky a Rachavy ve třech patrech., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Rozsáhlý jeskynní systém Mladečských jeskyní v devonských vápencích (jasenské vápence), vytvořený ponornými vodami Hradečky a Rachavy ve třech patrech., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Rozsáhlý jeskynní systém Mladečských jeskyní v devonských vápencích (jasenské vápence), vytvořený ponornými vodami Hradečky a Rachavy ve třech patrech., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Předchozí foto.. Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]