Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Morašice - lom

Vyhledávání

Morašice - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Morašice v Železných horách
Mapové listy: 1341, 13411
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: lesní porost mezi obcemi Morašice a Svobodná Ves, cca 1 000 m západně od Morašic a 500 m severně od silnice Morašice – Svobodná Ves
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěný lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3664

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží lokality je tvořeno jemnozrnnými dvojslídnými granity chvaletického masivu proterozoického stáří. Chvaletický masiv je protáhlý útvar s průběhem od severozápadu k jihovýchodu, lokalita se nachází v jeho centrální části. Jedná se o jeden z největších okolních lomů na chvaletickou žulu. V zaniklém lomu lze pozorovat zbytek zarostlé lomové stěny, zbytky lomového kamene a bloky hornin. Horniny byly používány na dlažební kostky a lomový kámen sloužil při regulaci Labe. Většina těchto lomů zanikla a těžba se přesunula blíže k Chvaleticům. Lom zarůstá přirozeně náletovými dřevinami a křovinami. Kámen byl využit i jako obkladový kámen na banku v Kutné Hoře. Těžba byla krátce v 90. letech 20. století obnovena.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - chvaletický masiv
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie
Jevy: skála, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3664 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3664.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011
Lom zarůstá přirozeně náletovými dřevinami a křovinami., Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]