Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Studánka - Březinka

Vyhledávání

Studánka - Březinka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Studánka u Rumburku
Mapové listy: 0222, 02224
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Krásná Lípa - les Březinka, 1,5 km vjv. od náměstí, 1 km z. od Studánky v z. okolí Varnsdorfa
Charakteristika objektu: opuštěný lom polojámový, zčásti zavezený, s délkou 120 m, šířkou až 70 m a max. výškou stěny 10 m
Technický objekt: lom
ID : 1974

Geologie

Geologická charakteristika: Světle šedý masivní vulkanit je porfyrický. V základní fluidální hmotě s alkalickým živcem jsou vyrostlice sanidinu - anortoklasu o velikosti až 3 mm a nejhojného egirinaugitu. Nepodstatné a akcesorické minerály: analcim, sodalit, nefelin a apatit jsou v souladu s názvem horniny - alkalickým trachytem.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, mineralogie, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachyt

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: alkalický trachyt porfyrický
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Popis stavu lokality: Lom je zavážen biologickým odpadem (IV 20019), ale zatím je stěna přístupná. 02.05.2019;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf.- Český geologický ústav Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 02.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1974 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1974.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom odhaluje porfyrický alkalický trachyt s vyrostlicemi sanidinu - anortoklasu., Markéta Vajskebrová, 2018
Lom odhaluje porfyrický alkalický trachyt s vyrostlicemi sanidinu - anortoklasu., Markéta Vajskebrová, 2018
Lom odhaluje porfyrický alkalický trachyt s vyrostlicemi sanidinu - anortoklasu., Markéta Vajskebrová, 2018
Lom odhaluje porfyrický alkalický trachyt s vyrostlicemi sanidinu - anortoklasu., Markéta Vajskebrová, 2018
Lom odhaluje porfyrický alkalický trachyt s vyrostlicemi sanidinu - anortoklasu., Markéta Vajskebrová, 2018
Lom odhaluje porfyrický alkalický trachyt s vyrostlicemi sanidinu - anortoklasu., Markéta Vajskebrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]