Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Heřmánkovické údolí

Vyhledávání

Heřmánkovické údolí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Heřmánkovice
Mapové listy: 0431,0432, 04312,04321
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Konec Heřmánkovického údolí.
Charakteristika objektu: Soliflukční proud.
ID : 1841

Geologie

Geologická charakteristika: Významný geomorfologický jev tvořený mohutným stupňovitým soliflukčním proudem širokým 20 - 40 m a dlouhým ca 700 m. V pramenném údolí Heřmánkovického potoka je zachován soliflukční proud s bloky specifických tufů ryolitového komplexu. Tento soliflukční proud přehradil údolí a za ním se začala ukládat rašelina.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): gravitační, glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: tuf
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mohutný soliflukční proud balvanitých bloků a drobných zvětralin permských vulkanitů.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.

Literatura

Tásler R. (1995): Revize lokalit geologického charakteru navrhovaných k ochraně v CHKO Broumovsko. ? MS. str.8. Archiv CHKO Broumovsko.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 22.03.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1841 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1841.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zvětraliný permských vulkanitů, Věra Plná, 2004
Stupňovitý soliflukční proud, Věra Plná, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]