Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jelení lázeň

Vyhledávání

Jelení lázeň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Deštné v Orlických horách
Mapové listy: 1412, 14121
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Rašeliniště v sedle mezi Velkou a Malou Deštnou.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrchovištní rašeliniště
ID : 1726

Geologie

Geologická charakteristika: Podkladem jsou svory až živcové svory stroňské skupiny překryté zvětralinami.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: svor
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 731     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hřebenové rašeliniště s vzácnou květenou
Součást VCHÚ: CHKO Orlické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol.(2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 293 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 19.02.09
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 01.06.11, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1726 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1726.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rašeliniště Přírodní rezervace Jelení lázeń., Jan Vítek, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]