Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Semínský přesyp

Vyhledávání

Semínský přesyp

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Semín
Mapové listy: 1323, 13234
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Pískový přesyp na návsi a za pivovarem v obci Semín u Přelouče
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pískový přesyp
ID : 1660

Geologie

Geologická charakteristika: Geomorfologicky méně výrazný akumulační tvar navátých písků, částěčně odtěžený, svrchnopleistocenního stáří. Jemnozrnný až střednozrnitý písek. Má dvě části, jedna je na návsi, druhá na pozemku za bývalým pivovarem. Vznikl postupným vyvátím písků z labských teras. V minulosti sloužil místním obyvatelům jako zdroj stavebního materiálu. Je osídlen řadou vzácných rostlin a zajímavých bezobratlých.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, geomorfologie, botanika
Jevy: písečný přesyp, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 681     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Písečná duna, jediná lokalita kozince písečného v ČR. Zbytek pískového přesypu uvnitř obce. Přesyp byl postupně v minulosti odtěžen, nezpevněný písek zůstává zatím vhodným biotipem kozince písečného.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 133, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.10.08
Aktualizoval(a): Holásek Oldřich 19.11.08, Kukal Zdeněk 20.12.17, Vajskebrová Markéta 09.06.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1660 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1660.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pískový přesyp  svrchnopleistocenního stáří., Markéta Vajskebrová, 2019
Pískový přesyp  svrchnopleistocenního stáří., Markéta Vajskebrová, 2019
Pískový přesyp  svrchnopleistocenního stáří., Markéta Vajskebrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]