Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lada

Vyhledávání

Lada

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Dolní Adršpach, Zdoňov
Mapové listy: 0433, 04332
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Vrch /623m/ asi 0,5 km jižně od Zdoňova a východně od křižovatky Teplice nad Metují - Adršpach - Zdoňov.
Charakteristika objektu: Relikt pískovcové plošiny /stř. turon - koniak/ s pestrou pseudokrasovou modelací.
ID : 1497

Geologie

Geologická charakteristika: Členitý pískovcový relikt strukturní plošiny. Jde o geomorfologicky pozoruhodné území s výskytem makro-, mezo- a mikroforem pískovcového pseudokrasového reliefu. Souvrství svrchněkřídových pískovců /stř. turon - koniak/ je ukloněno k jihovýchodu. Západní polovina vrchu je protnuta kaňonovitým údolím, vybíhajícím od vrcholové partie směrem na jihozápad. Celý terén vrchu je načleněn až do jednotlivých skalních srubů a věží.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - hejšovinský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Partie charakteru malých skalních měst jsou pestře modelované při uplatnění velké škály drobných tvarů selektivního zvětrávání.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány žádné střety zájmů.

Literatura

Ziegler,V. (1993):Hodnocení křídových lokalit na území CHKO Broumovsko. MS.str.20, Archiv CHKO Broumovsko.Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 15.10.03

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1497 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1497.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalnaté návrší (623 m) ze svrchnokřídových kvádrových pískovců., Jan Vítek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]