Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Božice, u sběrného dvora

Vyhledávání

Božice, u sběrného dvora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Božice
Mapové listy: 3413, 34132
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: Sz. okraj Božic, na pozemku obce, vedle sběrného dvora (opuštěná cihelna)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné hliniště, délka 50 m, max. výška stěny 10 m spraše s polohami navátých písků, deluvioeolický sediment
Technický objekt: hliniště
ID : 1411

Geologie

Geologická charakteristika: Geol. charakteristika podle Dorniče J. a kol. (1984) popisuje profil: O,O-O,2 m: šedočerná humózní sprašová hlína (A-horizont černozemě); O,2-2,O m: okrově hnědá písčitá spraš, v hloubce l,2-l,5 m s malakofaunou; 2,O-3,O m: okrově hnědý až šedohnědý navátý písek zvrstvený po svahu, ve spodní části je patrna vložka písčité spraše, svrchní hranice je neostrá, spodní ostrá; 3,O-5,O m: okrově hnědá písčitá spraš; 5,O-6,O m (6,5 m): šedohnědý navátý písek s ostrým rozhraněním vůči spraši (až 7 pozorovatelných písčitých poloh, v píscích valounky do 1 cm), zvrstvený po svahu-indikace deluvioeolického původu sedimentu; 6,O-lO,O m: okrově hnědá písčitá spraš s malakofaunou v hloubce cca 8 m; lO,O m a dále suť.
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: cicváry, fosilní půdy
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: spraš, písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: kvartérní profil, spraše s polohami navátých písků, deluvioeolický sediment
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Pozemek v majetku obce, stěna částečně zarostlá, ve dně hliniště skládka odpadků
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: lokalita pravděpodobně zrušena, zemědělská činnost 1.8.2012; stěny částečně zarostlé, ve dně hliniště skládka odpadků 3.8.2016;

Literatura

Dornič J. a kol. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 list 34132 Božice.- Ústřední ústav geologický Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Novák Zdeněk, 11.11.02
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 01.08.12, Kukal Zdeněk 15.10.12, Tomanová Petrová Pavla 03.08.16, Kukal Zdeněk 01.03.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1411 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1411.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Poloha navátého písku ve spraši., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Kvartérní sedimenty (spraše, naváté písky)., Pavla Tomanová Petrová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]