Významné geologické lokality v České republice


Databáze je výsledkem dlouhodobého projektu České geologické služby rozpracovávajícího původní myšlenku a někdejší papírovou kartotéku založenou na počátku 90. let Mgr. Vladimírem Lysenkem (ČGS) a profesorem Ivo Chlupáčem (PřFUK). Záznamy v databázi jsou průběžně přidávány a aktualizovány ve spolupráci s mnoha odborníky z České geologické služby, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, muzeí a dalších institucí. Za odbornou správnost ručí na území své působnosti jednotliví oblastní geologové ČGS.

Databáze obsahuje záznamy o místech v České republice, která dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, významných výskytů hornin, minerálů i zkamenělin. Patří mezi ně lokality zvláště chráněných území v různých stupních ochrany, lokality vědecky významné, zajímavé nebo dokumentační, s významem nadnárodní úrovně až po regionální.

Pro vyhledávání lze použít množství výběrových podmínek či jejich kombinací nebo použít prohlížení nad mapou.

Více informací o projektu najdete na webu České geologické služby.

Pro podrobnější mapové vyhledávání s dalším relevantním obsahem je možné využít mapové aplikace:

  • Významné geologické lokality - Mapová aplikace s využitím dalších geoinformačních vrstev (geologická mapa, správní celky, chráněná území aj.).

  • Geologické zajímavosti ČR - Mapová mobilní aplikace zobrazující nejzajímavější lokality - zajímavosti - se stručným popisem a další turisticky zajímavé vrstvy.

  • Popularizace geologie - Mapová mobilní aplikace zobrazující všechny významné geologické lokality a další popularizačně geologická témata.

Citace databáze: Databáze významných geologických lokalit [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 20XX-XX-XX]. Dostupné z: https://lokality.geology.cz

Statistika (rok 2024)

  • Počet dostupných geologických lokalit: 3299

  • z toho 1048 je součástí zvláště chráněných území

  • a 3047 lokalit je popsáno v anglické verzi

  • Počet dalších lokalit v databázi připravovaných k zveřejnění: 310

  • Počet lokalit s fotodokumentací: 2103

Připomínky a podněty:

Tato aplikace byla zpřístupněna širší veřejnosti v roce 2024. Veškeré připomínky a náměty prosím zasílejte na adresu:

lokality@geology.cz


© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]