Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Location > Lokality v okresu:Krom�������� (17) > Zdounky

Location

Zdounky

General Characteristics

County (administration): Zlín Region
District (town): Kroměříž
Cadastre: Zdounky
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2442, 24424
Geological region: Pouzdřany, Ždánice & Zdounky units; Rača unit of the Chřiby Mts.
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
ID : 1146

Geology

Short characteristics of the site: Old abandoned quarry with outcrops of the Zdounky Unit. So called Zdounky Cliff exposes limestones and marlstones of the Lower Cretaceous up to the Eocene Zdounky Unit. Sediments yielded typical Lower Cretaceous fauna. Stratigrahically and paleontologically significant locality.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes, Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Stratigraphy: mezozoikum - křída - spodní křída, kenozoikum - paleogén - eocén
Subject: stratigraphy, paleontology
Geological phenomenon: characteristic rock, fossils fauna
Genesis: sedimentary
Rock: marl, marlstone, sandstone

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: private property, estates

References

Andrusov, D. (1933): Drobné zprávy o geológii moravsko-sliezských Karpát. - Věst. Stát. geol. úst., 9, 194 - 199. Praha; Bubík M. - Stráník Z. - Švábenická L. (1995): Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 21 - 24. Brno; Bubík, M. - Kaminski, M. A. (2000): Remarks on the type locality and current status of the foraminiferal species Rzehakina epigona (Rzehak, 1895). - In: Hart, M. B. - Kaminski, M. A. - Smart, C. W. (eds.): Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera. - Grzybowski Foundation Special Publication, 7, 71 - 80. Kraków; Hanzlíková E. - Matějka A. (1962): Příspěvek ke geologii zdouneckého bradla. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 1961, 183 - 185; Chmelík, F. (1971): Geologie zdounecké tektonické jednotky a její postavení v alpsko-karpatské soustavě. - Sbor. geol. věd., Geol., 19, 123 - 149. Praha; Petrascheck, W. (1907): Die Kreideklippe von Zdaunek bei Kremsier. - Verh. Geol. Reichsanst, 307 - 312. Wien; Uhlig, V. (1903): Bau und Bild der Karpathen. - In: Diener et al.: Bau und Bild Oesterreichs. - str. 647 - 911. Wien., Bubík, M. (2021): Zdounky, křída zdounecké jednotky In: : Čech, St. (ed.): Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 10. křídový seminář, Brno, 23.-25. 8. 2021, ČGS a MUNI, 48-50.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Bubík Miroslav, 29.06.01
Updated by: Vajskebrová Markéta 27.10.21

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1146 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-10-01]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1146.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]