Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Location > Lokality v okresu: > Jeskyně v horním údolí Moravy - Patzeltova jeskyně

Location

Jeskyně v horním údolí Moravy - Patzeltova jeskyně

General Characteristics

County (administration): Pardubice Region
District (town): Ústí nad Orlicí
Cadastre: Velká Morava
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1423, 14231
Geological region: Orlice-Sněžník, Nové Město and Staré Město crystalline complexes
Accessibility: - passable footpath
ID : 617

Geology

Short characteristics of the site: Karst features along Velká Morava river. Complex of karst phenomena including caves, swallow holes and karst springs. Significant geomorphological locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Lugicum - Orlice-Sněžník crystalline complex
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: geomorphology, hydrogeology
Geological phenomenon: karst
Genesis: aquatic (water activity)
Rock: marble, dolomite

Territorial conservation

Level of protection: National nature reserve
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area (geology is important aspect of Biological declared Locality )
Conflicts of interests: open cast mining

References

Maděra E.(1971): Dosavadní stav výzkumů krasových jevů v masivu Králického Sněžníku.-In:Krasový sborník,IV/1971,pp.31-40.Praha. Maděra E.(1974): Kras a jeskyně pod Králickým Sněžníkem.-Severní Morava, vlastivědný sborník,sv.27,pp.44-48. Král V.(1958): Kras a jeskyně východních Sudet.-In:Acta Univ.Carol.Geologica,1958,2,pp.105-159.Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Pecina Vratislav, 27.10.94
Updated by: Pecina Vratislav 18.11.08

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 617 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/617.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Vstup do Patzeltovy jeskyně., Radek Svítil, 2017
Vstup do Patzletovy jeskyně., Radek Svítil, 2017
Pohled z vnitra Patzeltovy jeskyně k východu., Radek Svítil, 2017
Volně přístupný vchod krasové jeskyně na pravém svahu údolí Kamenitého potoka přechází do šikmé prostory (71 m dlouhé a 18 m hluboké) s jezírkem na dně. , Jan Vítek, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]