Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Location > Lokality v okresu: > Odolena Voda

Location

Odolena Voda

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Praha-východ
Cadastre: Odolena Voda
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1222, 12223
Geological region: Czech Cretaceous Basin - Velim, Praha, Roudnice and Ohře Cretaceous
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 56

Geology

Short characteristics of the site: An artificial outcrop of tonalite with remarkable abrasion features caused by wave surge of the Cretaceous sea. Tonalite basement is overlain by coarse conglomerates of Lower Turonian age. A sedimentologically significant locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Magmatites in Bohemicum, Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, kadomské stáří vyvřelin
Subject: geology, stratigraphy, paleontology, mineralogy
Geological phenomenon: lithological boundary
Genesis: sedimentary
Rock: conglomerate, tonalite

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: road construction, vegetation

References

Holásek, J. et al. (1988): Geologická mapa ČSSR, list 12-22 Mělník. - Čes.geol. úst. Praha. Hradecká, L. - Nekvasilová, O. - Žítt, J. (v tisku): Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových sedimentů na skalní pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti). - Bohemia centr. Praha. Straka, J. et al. (v tisku): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 12-223 Odolena Voda. - Čes. geol. úst. Praha. Žítt, J. (v tisku): Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy. - Zpr.geol.výz. r. 1992. Čes. geol. úst. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Nekvasilová Olga, Žítt Jiří, 12.12.93
Updated by: Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 21.09.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 56 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-03-29]. Available from: http:// lokality.geology.cz/56.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]