Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Location > Lokality v okresu: > Koštice

Location

Koštice

General Characteristics

County (administration): Ústí nad Labem Region
District (town): Louny
Cadastre: Želevice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0234, 02344
Geological region: Czech Cretaceous Basin - Velim, Praha, Roudnice and Ohře Cretaceous
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 1341

Geology

Short characteristics of the site: Natural outcrop with a section in Turonian limestones and marlstones with fossils of sea urchins, brachiopods, ammonites and minute shark teeth. Also protected botanical locality, occurrence of hyalophyte species on a marshy meadow.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, kenozoikum - kvartér
Subject: paleontology, botany, mineralogy
Geological phenomenon: fossils fauna, lithological boundary, mineral
Genesis: sedimentary
Rock: marlstone, gravel

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: ground instability, vegetation

References

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 30, ČGÚ, Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Dašková Jiřina, 18.06.02
Updated by: Gürtlerová Pavla 19.11.09, Gürtlerová Pavla 15.04.15, Zelenka Přemysl 12.05.15

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 1341 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/1341.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Nárazový břeh Ohře s profilem vrstev turonských vápenců a slínovců. Naleziště je známé výskytem tzv. koštických plošek, vystupujících při patě profilu za nízkého stavu vody v řece. , Pavla Gürtlerová, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]