Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Location > Lokality v okresu: > Dalejský profil

Location

Dalejský profil

General Characteristics

County (administration): Capital City of Prague
District (town): Praha
Cadastre: Řeporyje, Holyně
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1241,1242, 12421,12412
Geological region: Barrandien Palaeozoic; Blanice Furrow
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 217

Geology

Short characteristics of the site: Small abandoned quarry with a basalt sill. It is overlain by shales of the Motol Formation (Silurian, Wenlock). The shales are rich in graptolites and contactly metamorphosed. Other outcrops shows devonian sequence from lochkov formation to zlíchov formation.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: stratigraphy, paleontology, geology, petrology
Geological phenomenon: fossils fauna, dyke, stratotype
Genesis: sedimentary, metamorphic (contact metamorphism), magmatic
Rock: limestone, basalt, slate, schist

Territorial conservation

Level of protection: National nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of the Geopark: Barrandien
Conflicts of interests: waste disposal, vegetation

References

Bouček, B. (1937): Stratigrafie siluru v dalejském údolí u Prahy a v jeho nejbližším okolí. - Rozpr. Čes. Akad., 46 (27), 1-20. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 20, 277-380. Praha. Chlupáč, I. (1955): Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 2, 21 (1954), 91-224. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. 111 p., National Museum of Wales, Geol. Ser. 13. Cardiff.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Chlupáč Ivo, Kříž Jiří, 04.11.93
Updated by: Steinová Marika 12.11.08

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 217 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-02-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/217.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Soubor stratigraficky významných odkryvů silurem a spodním devonem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Dalejský profil - lom Mušlovka, sled kopaninského a přídolského souvrství, Pavel Čáp, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]