Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Lokalizace > Lokality v okresu > Bílá skála/Černá skála

Lokalizace

Bílá skála/Černá skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Vlachovice
Mapové listy: 2411, 24113
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: 2 km jv od Vlachovic
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Tři skalní suky
ID : 2884

Geologie

Geologická charakteristika: Ve v. svahu kóty 777 m Bílá skála jsou situovány tři menší skalní suky z nichž nejvýchodnější a nejrozsáhlejší nese lokální název Černá skála. Černá skála nepřesahuje rozměry 10 × 15 m s přibližně 10-ti metrovou výškou. Oftalmitické migmatity na lokalitě Bílá skála jsou horniny bělavě šedé barvy, středně zrnité, charakteristickým znakem jsou porfyroblasty živců o rozměrech do 5 mm. Mají relativně výraznou, nepravidelnou a lehce zvlněnou foliaci, ploše ukloněnou k severu. Obsahují decimetrové čočky stromatitických migmatitů, a drobné, max. decimetrové čočky biotitického restitu. Kromě toho se v nich objevují také žíly pegmatitů s makroskopicky patrným turmalínem, muskovitem a křemenem, které dosahují zhruba decimetrových mocností. Ve spodní část východního svahu Bílé skály je zachované suťovisko.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: skalní suky
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hanžl, P., red. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 24-113 Nové Město na Moravě. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hrdličková Kristýna, 14.10.08
Aktualizoval(a): Hrdličková Kristýna 22.01.09, Hrdličková Kristýna 27.01.09, Kukal Zdeněk 06.11.12, Kukal Zdeněk 10.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2884 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2884.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]