Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Browse > Characteristic > Localities by stratigraphy: > Bučací potok

Characteristic

Bučací potok

General Characteristics

County (administration): Moravia-Silesian Region
District (town): Frýdek-Místek
Cadastre: Ostravice 1
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2524, 25241
Geological region: Subsilesian & Silesian units
Accessibility: - passable footpath
ID : 3085

Geology

Short characteristics of the site: West Carpathians, Subsilesian and Silesian units. Nature Reserve in the central part of the Moravosilesian Beskydy Mts. Protected geomorphological phenomena. Bedrocks consists of flysch sediments of the Godula Development. Alternation of resistant sandstone sediments with erodable claystones. So, the relief is separated into small terraces and steps according to rock resistance. Also water flow cascades are present. Vegetation consists mostly of old beech forests with maple trees.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída
Subject: geomorphology, geology
Geological phenomenon: selective erosion, waterfall
Genesis: weathering
Rock: sandstone, claystone

Territorial conservation

Level of protection: Nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Beskydy
Conflicts of interests: others human activity, forestry

References

Rezervační kniha PR Bučací potok. - Depon. in Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm; Adamčík, P. (1990): Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku, Sbor. Čs. geogr. Společ., svazek 95, sešit 4, s. 260-270; Holuša, O. (2005): Nová maloplošná zvláště chráněná území v Beskydském bioregionu (Česká Republika). - In: Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní Vědy). Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, s. 207-216. ISBN 80-86166-18-X; Hradecký, J., Pánek, T. (2000): Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy). Současný stav geomorfologických výzkumů, Ostravská univerzita Ostrava, s. 7-10; Hradecký J., Pánek T. (2000): Vodopád na Bučacím potoce. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 17-20; Chmelař J. (1999): Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd - oblast Lysé hory, Smrku a Čertova mlýna. Diplomová práce, PřF UP Olomouc.; Pánek T., Hradecký J. (2000): Současný geomorfolofický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, Brno; Šilhán, K., Pánek, T. (2007): Geomorfologie údolí Bučacího potoka (Moravskoslezské Beskydy). Sborník abstraktů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 52-52, ISBN 978-80-7368-296-5. Vlčková P. (2006): Přírodní rezervace Bučací potok. - BESKYDY - Zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1: 8-9.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Stanzelová Zuzana, 23.09.09
Updated by: Bubík Miroslav 22.10.12, Maceček Lukáš 18.03.19, Maceček Lukáš 08.12.19

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3085 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3085.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]