Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Exkurzn������������������������������������������������������������������������ lokality: > Andělská Hora

Charakteristika

Andělská Hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Andělská Hora
Mapové listy: 1123, 11232
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 6 km jv. od Karlových Varů, příjezd po hlavní silnici Praha - Karlovy Vary, odbočka vpravo Andělská Hora 1 km
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý vrch (kóta 717 m) se zříceninou hradu Engelsberg, vyčnívá 100 m nad okolním
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2535

Geologie

Geologická charakteristika: Terciérní sopouch na periférii Doupovských hor, vypreparovaný denudací 100 m nad úroveň okolního zarovnaného povrchu (etchplénu). Je lemován věncem sutí a soliflukčních kamenitých hlín. Sopouch prorazil žulami karlovarského plutonu. Vyvřelina je označována jako sodaliticko-nefelinický trachyt nebo jako trachyandezit.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: botanika, vulkanologie, petrologie, archeologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachyt
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologicky významný výchoz trachytu prorážející granitem
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: turistika, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Zvýšená návštěvnost, udržování pořádku, možné řícení zdí hradu
Stav lokality: ucházející

Literatura

Geologická mapa ČR 1:50 000, list 11-23 Sokolov, ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 20.03.06
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 11.05.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2535 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2535.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zřícenina na čedičovém vrchu Andělská hora., Václav Ziegler, 2015
Letecký pohled na Andělskou Horu, P. Holec, 2003
Pohled na Andělskou Horu ze silnice Praha-K.Vary, Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]