Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Větrný

Vyhledávání

Větrný

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Volary
Mapové listy: 3212, 32124
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: vrchol kóty Větrný
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Izolovaný skalní útvar, mrazový srub v granulitech
ID : 3475

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazný skalní výchoz o výšce cca 3m a rozlohou 10x5m je tvořen retrogresovaným felsickým granát-biotitickým granulitem až granulitovou rulou se sillimanitem. Přítomné jsou i taveninové kapsy. Na lokalitě je dobře vyvinutá relativně strmá metamorfní foliace S1 s SV-JZ průběhem, která je tvořená uspořádáním zrn biotitu a křemenných agregátů. Na foliačních plochách je patrná subhorizontální minerální foliace, ketrá má také SV-JZ průběh. Puklinový systém je tvořen několika dominantními puklinovými sety. Jedná se o drobnozrnně až jemnozrnně, páskovanou horninu se základní minerální asociací plagioklas, mikroklin, křemen, granát a biotit s převládajícím granitovým složením. V některých vzorcích je přítomen také sillimanit, cordierit, spinel a vzácně pyroxen.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech - kříšťanovské granulitové těleso
Stratigrafie: neznámé stáří
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: deformační stavby, tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: granulit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedinečná lokalita s dobře vyvinutou deformační stavbou dokumentující stavbu v granulitových horninách Křištanovkého masívu.
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: těžba dřeva
Stav lokality: dobrý

Literatura

Soejono I. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 32-124 Volary.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Soejono Igor, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 11.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3475 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3475.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na lokalitě je dobře vyvinutá relativně strmá metamorfní foliace S1 s SV-JZ průběhem, která je tvořená uspořádáním zrn biotitu a křemenných agregátů., Igor Soejono, 2011
Na foliačních plochách je patrná subhorizontální minerální foliace, která má SV-JZ průběh., Igor Soejono, 2011
Na lokalitě je dobře vyvinutá relativně strmá metamorfní foliace S1 s SV-JZ průběhem, která je tvořená uspořádáním zrn biotitu a křemenných agregátů., Igor Soejono, 2011
Výrazný skalní výchoz o výšce cca 3m a rozlohou 10x5m je tvořen retrogresovaným felsickým granát-biotitickým granulitem až granulitovou rulou se sillimanitem. Přítomné jsou i taveninové kapsy., Igor Soejono, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]