Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlčí důl

Vyhledávání

Vlčí důl

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Hrad Osek
Mapové listy: 0233, 02321,02323
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Skalnatý svah 1 km na S od zříceniny hradu Osek .
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnatý svah.
ID : 3011

Geologie

Geologická charakteristika: Krušnohorské krystalinikum je tvořeno proterozoickou biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou , v sv. části území obohacenou živcem (feldspatizovanou), s polohou granátického amfibolitu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie
Jevy: výchoz, skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1176     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kamenitý svah se starou bučinou (200 let) - hnízdiště ptáků.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Přírodní rezervace leží v těsné blízkosti významné geologické lokality Dlouhá Louka (id 339) opuštěného lomu v eklogitických amfibolitech. Doporučujeme rozšířit hranice PR o území této lokality. Spolu s muskovit-biotitickou pararulou ve Vlčím dole charakterizuje horniny krušnohorského krystalinika. 22.10.2009;

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str.191 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 23.02.09
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 22.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3011 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3011.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]