Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Adršpašsko-teplické skály

Search

Adršpašsko-teplické skály

General Characteristics

County (administration): Hradec Králové Region
District (town): Náchod
Cadastre: Teplice nad Metují, Hodkovice u Tr., Janovice u Tr., Studnice u Jívky, Dol. Adršpach
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0431, 04313,04314
Geological region: Czech Cretaceous Basin - E-Bohemian and W-Moravian Cretaceous; Chrudim Cretaceous; Králíky Furrow; Police Basin
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 93

Geology

Short characteristics of the site: One of the largest rock cities (castellated sandstones) of the whole Czechia. Formed of the youngest Cretaceous sediments, with variable grain size, amount of carbonate cement and other admixtures. Numerous relief forms due to selective weathering. Geomorphologically very attractive. Also sedimentary textures abundant.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Subject: geomorphology, structural geology, geology, botany, sedimentology
Geological phenomenon: castellated rocks, mushroom rock, pseudocrast cave, incrustation, rock chimney, natural window, rock pillar, scree field, honeycombs, gully, castellated ridge, rock arch, rock schelter, cliff, gorge, waterfall, spring, river source
Genesis: sedimentary, aquatic (water activity), weathering
Rock: sandstone

Territorial conservation

Level of protection: National nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Broumovsko
Part of the Geopark: Broumovsko
Conflicts of interests: tourism, sports, exploitation

References

Flegel, K. (1904): Heuscheuer und Adersbach-Weckelsdorf. Eine Studie ueber die obere Kreide im böhmisch-schlesischen Gebirge. - Festschr. z. Tagung d. D. geol. Ges., 3. Teil. Breslau. Frič, A. (1885): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. 3. Jizerské vrstvy. - Archiv přírodovědecké prozkoumání Čech. Díl 5, č. 2. Praha. Klein, V. (1961): Příspěvěk k poznání křídy vnitrosudetské deprese. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 26, 1959, 2. díl. Praha. Krejčí, J. (1869): Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation. I. Allgemeine und orographische Verhältnisse, sowie Gliederung der böhmischen Kreideformation. - Archiv naturwiss. Landesdurchforschung Böhmen. Praha. Petrascheck, W. (1909): Die Oberflächen und Verwitterungsformen im Kreidegebiet von Adersbach und Weckelsdorf. - Jb. D. geol. Reichsanst., 58, 1908, 609-620. Wien. Petrascheck, W. (1934): Der böhmische Anteil der Mittelsudeten und sein Vorland. - Mitt. geol. Ges., 26, 1-136. Wien. Svoboda, J. - Chaloupský, J. et al. (1961): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-33-XVII Náchod. - 185 pp., NČSAV Praha. Tásler, R. et al. (1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve. - Ústř. Úst. geol. Praha. Zahálka, Č. (1921): Východočeský útvar křídový. Část severní s Kladskem a Slezskem. Roudnice.Krásný et al. (2002): Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod.- Sbor. geol. Věd, Hydrogeologie, inženýrská geologie, 22,112 pp.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Čech Stanislav, 31.10.94
Updated by: Čech Stanislav 17.12.04, Gürtlerová Pavla 07.11.08

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 93 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/93.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Adršpašské skalní město - zatopená pískovna, Pavla Gürtlerová, 2002
Teplické skalní město, Richard Gürtler, 2002
Previous photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]