Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Localities by stratigraphy: > Dolní Zálezly

Charakteristika

Dolní Zálezly

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Dolní Zálezly
Mapové listy: 0241, 02413
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: 7 km j. od Ústí nad Labem, na levém břehu Labe v s. svahu údolí potoka, ústícího 1 km dále k v. do Labe.
Charakteristika objektu: Pískovna - opuštěná rozsáhlá, zčásti zasucená, zarostlá. Výška stěny až 22 m, otevřena byla již v roce 1906, ukončena v roce 1953. Další významná lokalita: blokové řícení v obci.
Technický objekt: pískovna
ID : 1332

Geologie

Geologická charakteristika: Jsou zde odkryty málo zpevněné rozpadavé pískovce a písky merboltického souvrství. Pískovce obsahují několik vložek světle šedých písčitých jílů. Pískovce jsou převážně středně zrnité, bělošedé a obsahují větší příměs jílovité, kaolinické složky. Surovina byla po těžbě na místě upravována plavením. Po vyplavení kaolinitické složky se písek používal ve sklářství, jemnozrnější frakce byly využívány jako brusné, někdy i slévárenské písky. V obci Dolní Zálezly prochází železniční trať sesuvnou akumulací, která vznikla hlavně blokovým řícením vulkanického materiálu ve 30. a 40. letech 20. století. Žíly sodalitických tefritů, sesuvem přemístěné, stejně jako žíly dříve odkryté drobnými lůmky jz. od obce patřily k nejvýznamnějším lokalitám zeolitů v Evropě. Poskytovaly krásné vzorky jehlicovitého natrolitu až 10 cm dlouhého, celistvý až radiálně paprsčitý mezolit, thomsonit, čirý analcim a apofylit, různě zbarvený chabazit, phillipsit a vzácný gismondin spolu s pyritem. Nově jsou uváděny nálezy phyllipsitu, chabazitu a natrolitu ze zcela alterované čedičové horniny, odkryté v pískovně, (Cajz, 1996).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - santon
Témata: petrologie, mineralogie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedna z nejvýznamnějších lokalit zeolitů v Evropě.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Cajz, V. (edit.), 1996: České středohoří. Geologická a přírodovědná mapa 1:100000. - Str. 53, ČGÚ, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Dašková Jiřina, 28.05.02

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1332 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1332.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dolní Zálezly s okolím od Mlynářova kamene, v levé části snímku je vidět prostor bývalé pískovny., Miroslav Radoň, 2007
Blokové řícení sodalitického tefritu na Břidličném vrchu u obce Dolní Zálezly., Miroslav Radoň, 2006
Blokové řícení sodalitického tefritu na Břidličném vrchu u obce Dolní Zálezly., Miroslav Radoň, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]