Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Localities by stratigraphy: > Polouvsí

Charakteristika

Polouvsí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Polouvsí
Mapové listy: 2512, 25124
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: 8 km na ZJZ od Starého Jičína, opuštěná těžebna za domkem na j. okraji Polouvsí, 600 m na JJV od kapličky v obci, starý lom na štět o rozměrech 12 x 15 x 4 m
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: starý lom představuje typovou lokalitu jasenického souvrství kelčského faciálního vývoje slezské jednotky
Technický objekt: lom
ID : 4305

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný zašlý lůmek byl Eliášem (1979) označen jako typová lokalita nově definovaného jasenického souvrství kelčského faciálního vývoje slezské jednotky. V lůmku jsou nedokonale odkryty jílovce a slínovce jasenického souvrství. Vrstvy generelně upadají k JV až J. Šedé až zelenošedé, tmavě skvrnité (bioturbované) jílovce jsou proměnlivě vápnité a místy slabě silicifikované. Tmavošedé, žlutošedě navětralé vložky prachovitého slínovce mocné do 10 cm vystupují podřízeně. Foraminiferová fauna s Rhizammina sp., Pseudonodosinella troyeri (Tapp.), Gaudryina oblonga Zasp., Marssonella oxycona (Rss), Gyroidinoides globosus (Hag.) a Valvulineria sp. má široké stratigrafické rozpětí apt až cenoman. Hojně se vyskytují jehlice hub a radiolarie. Vápnitý nanoplankton s Eiffellithus turriseffeli dokládá stáří nejvyššího albu.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - kelčský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - spodní křída - alb
Témata: litologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina, zkameněliny - fauna, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: typová lokalita (stratotyp) jasenického souvrství kelčského faciálního vývoje slezské jednotky
Střety zájmů: právo vlastnické, vegetace
Popis střetů zájmů: odkryv se nachází na soukromém pozemku; je zasucený a zarostlý vegetací
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: stav lokality v r. 2019 nezměněn 14.10.2022;

Literatura

Bubík et al. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000, list 25-124 Starý Jičín, Archiv České geologické služby, Praha; Eliáš, M. (1979): Facies and paleogeography of the Silesian unit in the western part of the Czechoslovak flysch Carpathians, Věst. Ústř. Úst. geol. 54, 327–339.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 12.04.22
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 14.10.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4305 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4305.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tmavošedé vápnité jílovce a skvrnitý slínovec, Polouvsí, Miroslav Bubík, 2014
Opuštěný lom v Polouvsí, typová lokalita jasenického souvrství, Miroslav Bubík, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]