Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Localities by stratigraphy: > Chlebovice, v.svah kóty Ostružné

Charakteristika

Chlebovice, v.svah kóty Ostružné

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Frýdek-Místek
Katastrální území: Palkovice
Mapové listy: 2521, 25212
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: Lom v osadě Podhůří, 800 m V. od k. 616 Ostružná.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 655

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu jsou odkryty chlebovické vrstvy těšínsko-hradišťského souvrství bašského vývoje slezské jednotky. V koruně lomu, v mocnosti několika metrů, vystupují chlebovické vrstvy v pískovcovém vývoji. Lokalita je významná klasickým vývojem turbiditů a příkladně vyvinutými Boumovými sekvencemi. Pískovce jsou doprovázeny podřízenými polohami černošedých jílovců. V lomové suti je možno sbírat z pedagogického hlediska velmi cenné ukázky textur v turbiditech.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - bašský a kotoučský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V současné době nejlepší odkryv pískovcového vývoje chlebovických vrstev tešínsko-hradišťského souvrství. Lom je typickou ukázkou pískovců chlebovického typu a turbiditních textur vhodnou pro exkurze.
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: špatný

Literatura

Eliáš, M. (1970): Litologie a sedimentologie slezské jednotky v Moravskoslezských Beskydech. - Sbor. geol. Věd, Geol., 18, 7-90. Praha. Macoun, J. et al. (1962): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 25-212 Beušperk. - MS ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Eliáš Mojmír, 17.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 25.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 655 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/655.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]