Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Prohlížení > Charakteristika > Localities by stratigraphy: > Štramberk - Dolní Kamenárka

Charakteristika

Štramberk - Dolní Kamenárka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Štramberk
Mapové listy: 2521, 25213
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: lom 650 m j. od k.557 m Bílá hora na s. okraji Štramberka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom využívaný jako botanická zahrada
Technický objekt: lom
ID : 650

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném stěnovém lomu Dolní Kamenárka (též Obecní skála, Dolní Skalka) jsou odkryty štramberské vápence bašského vývoje slezské jednotky. V lomu je možné studovat textury těchto uloženin a projevy tlakového rozpouštění vápenců. Sv. stěnou probíhá skluzová poloha tvořená černošedými, převážně sedimentárně prohnětenými jílovci s bloky šedých jílových vápenců a rezavě hnědě navětrávajících glaukonitových pískovců valanginu až hauterivu-barrému. V lomových stěnách jsou odkryty i tektonické projevy a enklávy tvořené šedozelenými olivetskými a růžovými kopřivnickými vápenci. Z lomu pochází řada nálezů svrchnojurské a spodnokřídové fauny jako koráli, mlži, ramenonožci, zbytky lilijic, ježovek, amoniti aj. Na dně lomu byla v r. 1999 objevena krasová propast "Pouťová jeskyně" jejíž současná známá hloubka je 53 m.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - bašský a kotoučský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - jura - svrchní jura - malm - tithon, mezozoikum - křída
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, propast, kras
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, jílovec (lupek), slínovec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: jedna z veřejně přístupných lokalit štramberského vápence v typové oblasti s vyvinutým krasem, bohaté naleziště tithonských a spodnokřídových fosilií, botanická zahrada zaměřená na záchranu a prezentaci původní flóry vázané na specifický geologický podklad Štramberka
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: v současnosti střety zájmů nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Menčík E. et al./1983/: Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny.-1-307, Ústř.Úst.geol.Praha.; Roth, Z./1962/: Geologie vápencových útesů ve Štramberku na Moravě a jejich vztahy k okolí.-MS Archiv ČGÚ Praha.; Roth Z. et al./1962/: Vysvětlivky k přehledné geologické mapě 1:200 000 M-34-XIX Ostrava, 1-292. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Eliáš Mojmír, 15.11.93
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 25.10.12, Kukal Zdeněk 27.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 650 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/650.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Štramberk - opuštěný lom na Dolní skalce, Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]