Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Písečník u Javorníku

Search

Písečník u Javorníku

General Characteristics

County (administration): Olomouc Region
District (town): Jeseník
Cadastre: Javorník-ves
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0444, 04443
Geological region: Quaternary - region of continental glaciation, Žitava & Vidnava basins; Osoblaha Cretaceous
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: sand pit
Excursion locality: yes
ID : 970

Geology

Short characteristics of the site: Inactive sand pit. Late Tertiary sediments underlying Quaternary sands are exposed. Basal sands contain angular local clasts. Petrologically interesting outcrop.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Quaternary - Quaternary of deposition areas of Bohemian Massif
Stratigraphy: kenozoikum - neogén - miocén, kenozoikum - kvartér - pleistocén - střední pleistocén
Subject: sedimentology, geology, quaternary geology, stratigraphy
Geological phenomenon: erratics, characteristic rock, unconformity, lithological boundary, moraine
Genesis: sedimentary, glacigenic (glacier activity)
Rock: sand, gravel, till, gravel-sand

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: waste disposal, vegetation

References

Hanáček M., Nývlt D., Nehyba S. (2013): Písečník u Javorníku – drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 20 (1–2): 22–29. Růžičková E., Růžička M., Zeman A., Kadlec J. (2003): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů. – Česká geologická služba, 68 s. Sikorová J., Víšek J., Nývlt D. (2006): Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia. – Geological Quarterly, 50, 3, 345–352.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Aichler Jaroslav, Pálenský Peter, 26.10.95
Updated by: Gürtlerová Pavla 20.07.11, Hanáček Martin 10.04.15, Hanáček Martin 26.04.15, Hanáček Martin 26.04.15

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 970 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2021-04-11]. Available from: http:// lokality.geology.cz/970.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Profil ledovcovými sedimenty západní stěny odkryvu na Písečníku.(viz foto id 24818), Martin Hanáček, 2015
Západní stěna odkryvu na Písečníku.(vysvětlivky viz profil id 24819), Martin Hanáček, 2015
Bludné balvany metagranitů z Bornholmu, nalezené na Písečníku a instalované před Kulturním domem v Javorníku, Martin Hanáček, 2014
Bludný balvan bornholmského metagranitu na bázi akumulace ledovcových sedimentů. Východní stěna odkryvu na Písečníku, dnes již zasypaná skládkou. , Daniel Nývlt, 2013
Klast bazaltu s exaračními rýhami v odkryvu na Písečníku., Martin Hanáček, 2013
Ledovcový ohlaz a exarační rýhy na povrchu balvanu nordického granitu v odkryvu na Písečníku. , Martin Hanáček, 2013
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]