Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Bílá skála na Bulovce

Search

Bílá skála na Bulovce

General Characteristics

County (administration): Capital City of Prague
District (town): Praha
Cadastre: Libeň
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1224, 12243
Geological region: Prague agglomeration
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 940

Geology

Short characteristics of the site: Railway cut with outcrops of a lower part of the Letná Formation (Beroun Series, Ordovician). Part of underlying and overlying formations is also exposed. Classical Ordovician section.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: stratigraphy, lithology, paleontology, sedimentology, geology
Geological phenomenon: fossils fauna, cliff, stratotype
Genesis: sedimentary
Rock: shale, sandstone, siltstone, quartzite

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Conflicts of interests: vegetation

References

Čech, S. (1975): Fauna dobrotivského souvrství (ordovik) z příležitostných odkryvů v Praze. - Čas. Nár. Muzea, odd. přír., 144 (1/4), 89-92. Praha. Králík, F. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-243, Praha - sever. Ústř. Úst. geol. 131 p. Praha. Kříž, J. a Pek, I. (1974): Dysplanus, Nobiliasaphus and Petrbokia (Trilobita) in the Llandeilo of Bohemia. - Věst. Ústř. Úst. geol., 49, 19-27. Praha. Röhlich, P. (1960): Ordovik severovýchodní části Prahy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 70 (11), 1-64. Praha. Kompletní přehled literatury viz Králík et al. (1984).

Elaboration and Updating

Elaborated by: Kříž Jiří, 10.01.96
Updated by: Steinová Marika 18.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 940 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/940.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Klasický profil ordovikem se strmě se uklánějícícmi řevnickými křemenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Klasický profil ordovikem se strmě se uklánějícícmi řevnickými křemenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Klasický profil ordovikem se strmě se uklánějícícmi řevnickými křemenci., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Západní pohled na opuštěný stěnový lom budovaný lavicemi řevnických křemenců., Jakub Březina, 2009
Východní pohled na opuštěný stěnový lom budovaný masivními lavicemi řevnických křemenců., Jakub Březina, 2009
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]