Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Kopce

Search

Kopce

General Characteristics

County (administration): Zlín Region
District (town): Vsetín
Cadastre: Lidečko
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2541, 25413
Geological region: Fore-Magura, Rača (E from the Napajedla gateway), Bystrica & Bílé Karpaty units
Accessibility: - passable footpath
Excursion locality: yes
ID : 725

Geology

Short characteristics of the site: Landslide area consisting of medium- and coarse-grained glauconitic sandstones of the Lower Luhačovice Beds of the Rača Unit of the Magura flysch (Middle up to Upper Eocene). Many interesting morphological phenomena, as fissure caverns and blocky talus.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Magurian group of nappes
Stratigraphy: kenozoikum - paleogén, kenozoikum - paleogén - eocén
Subject: geomorphology
Geological phenomenon: pseudocrast cave, rock, pseudokarren, landslide
Genesis: sedimentary, frost weathering
Rock: sandstone

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Beskydy
Conflicts of interests: forestry, ground instability

References

Burkhardt, R. (1963): Příspěvek k poznání krasových zjevů karpatské části Moravy. - Kras v Československu, 1/2, 16-18. Brno. Burkhardt, R. - Plička, M. (1967): Dva význačné sesuvy ve Vizovické vrchovině. - Sborník ČSSZ, 72, 4, 305-311. Academia Praha. Kirchner, K. (1977): Geomorfologické poměry povodí řeky Senice v Moravsko-slovenských Karpatech. - Studia geographica, 56, 1-48. Brno.; Baldík V. et al. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 25- 413 Francova Lhota. Česká geologická služba. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Kirchner Karel, 27.11.93
Updated by: Baldík Vít 07.03.12, Baldík Vít 09.03.12, Krejčí Oldřich 22.10.12, Vajskebrová Markéta 17.02.20

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 725 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/725.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Ivo Baroň, 2010
Ivo Baroň, 2010
Vít Baldík, 2007
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]