Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Vigantice, Na Vápenkách

Search

Vigantice, Na Vápenkách

General Characteristics

County (administration): Zlín Region
District (town): Vsetín
Cadastre: Vigantice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2523, 25234
Geological region: Fore-Magura, Rača (E from the Napajedla gateway), Bystrica & Bílé Karpaty units
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: guarry
Excursion locality: yes
ID : 721

Geology

Short characteristics of the site: Small abandoned quarries with outcrops of whitish limestones with dark cherts. According to the fossils these limestones are of Lower Cretaceous (Berriasian) age. This site represents a nappe remnant (tectonic slice) of the Rača Nappe situated off the nappe body within the Silesian Unit. Significant locality from stratigraphic and tectonic point of view.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Magurian group of nappes
Stratigraphy: mezozoikum - křída - spodní křída - berrias
Subject: paleontology, stratigraphy, structural geology
Geological phenomenon: fossils fauna
Genesis: sedimentary
Rock: limestone

Territorial conservation

Level of protection: Interesting geological localities in Protected landscape area
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Beskydy
Conflicts of interests: waste disposal, ground instability

References

Zahálka, B. (1927): Geologie moravských Beskyd v okolí Rožnova pod Radhoštěm. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 7, 1-50. Praha.; Oppel, E. (1930): Uber einige Makrofossilien der Wigantitzer Klippe bei Roschau unter dem Radhost. - Lotos, 73 (2), 107-109. Prag.; Stráník, Z. (1964): Předběžná zpráva o slezském paleogénu v širším okolí Rožnova pod Radhoštěm. Zpr. geol. Výzk. v R.1963, 253-254. Praha.; Řehoř, F. - Řehořová, M. - Vašíček, Z. (1978): Za zkamenělinami severní Moravy. - Ostravské muzeum Ostrava.; Pesl, V. et al. (1989): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, 25-234 Horní Bečva. MS Ústřední ústav geologický, Praha, 1-58.; Reháková D., Šulgan F., Vašíček Z. & Michalík J. (1995): Environment, fauna and paleographic importance of the Berriasian limenstones from the Vigantice tectonic slice in the Outer Western Carpathians. Geologica Carpathica, 46, 1, 53-58. Bratislava.; Bubík (2007): Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2006. Brno.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Vašíček Zdeněk, 25.11.93
Updated by: Bubík Miroslav 10.04.07, Bubík Miroslav 19.04.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 721 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/721.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Výchoz kurovických rohovcových vápenců vigantického bradla v potoce Měřístk., Miroslav Bubík, 2006
Zašlý lůmek v kurovických vápencích vigantického bradla., Miroslav Bubík, 2006
Zašlý lůmek odkrývá tektonický útržek hlubokovodních vápenců s kalpionelovou faunou a aptychy amonitů ve slezské jednotce, Oldřich Neudert, 2002
Bělavě šedé vápence představující tektonický útržek hlubokovodních vápenců ve slezské jednotce, Oldřich Neudert, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]