Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Kalendář věků

Search

Kalendář věků

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Břeclav
Cadastre: Dolní Věstonice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3412, 34124
Geological region: Pouzdřany, Ždánice & Zdounky units; Rača unit of the Chřiby Mts.
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: loam pit
Excursion locality: yes
ID : 676

Geology

Short characteristics of the site: Abandoned brickyard exposing loess layers with a malacofauna (Upper Pleistocen). Several horizons of buried soils overlie a loess complex. Stratigraphically important is soil complex PK I, because it is overlain by a Pavlovian horizon (29-22 000 years BP). The locality is classified as National Nature Monument in the Protected Landscape Area Pálava.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Quaternary - Quaternary of deposition areas of Bohemian Massif
Stratigraphy: kenozoikum - kvartér
Subject: stratigraphy, sedimentology, paleontology, archeology, quaternary geology
Geological phenomenon: river terrace, fluvial terrace, bed, fossils fauna, fossils-flora, stratotype
Genesis: aeolian (wind activity), sedimentary
Rock: loess, loess loam

Territorial conservation

Level of protection: National nature monument in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Pálava
Conflicts of interests: without conflicts, ground instability

References

Havlíček, P. (1991): Dolní Věstonice II. - nová významná kvarterně geologická lokalita. - Acta Univ. Carol., Geol., vol. 3/4, 233-288. Praha. Havlíček, P. - Tyráček, J. (1993): Excursion no. 4, Quartery of Southern Moravia. - in. Palaeontologische Gesellschaft 63. - Čes. geol. spol. a Universita Karlova. Smolíková, L. (1991): Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice. - Acta Univ. Carol., Geol., vol. 3/4, 289-302. Praha. , Zeman A. et al. (1986): Zpráva o přehledném výzkumu kvartéru a geomorfologie v úseku Jih se zaměřením na morfostrukturní analýzu pro vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků. - MS Archiv Čes. geol. ústavu, Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Havlíček Pavel, 29.11.93
Updated by: Havliček Pavel 03.11.08, Kukal Zdeněk 22.12.17

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 676 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-09-27]. Available from: http:// lokality.geology.cz/676.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Sprašové souvrství se svrchnopleistoceními fosilními půdami (černozemě) v podloží parahnědozem - na bázi výchozu střednopleistocenní spraš., Jiří Burda, 2012
Část informační tabule na lokalitě., Pavla Gürtlerová, 2012
Pavla Gürtlerová, 2012
Jiří Burda, 2012
Jakub Březina, 2008
Jakub Březina, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]