Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Starý Jičín - hradní příkop

Search

Starý Jičín - hradní příkop

General Characteristics

County (administration): Moravia-Silesian Region
District (town): Nový Jičín
Cadastre: Starý Jičín
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2512, 25124
Geological region: Subsilesian & Silesian units
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 665

Geology

Short characteristics of the site: Starý Jičín Castle moat exposes Coniacian calcareous conglomerates and sandstones of the Palkovice Formation (Silesian Unit of the Carpathian flysch Belt). Pebbles and cobbles are enclosed in granule groundmass. The clasts are unsorted, composed mostly of Stramberg-type limestone (over 95 %), quartz, dolomitized limestone, detritic sandy limestone of the Těšín type, red trachyte, etc. Medium-grained calcareous sandstones usually form thin intercalations between conglomerate layers. At the bases of the layers erosive channels are locally present. Conglomerates form a klippe of the Silesian Nappe on the Subsilesian Unit.
Regional geologic unit: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - coniak
Subject: sedimentology, stratigraphy
Geological phenomenon: characteristic rock, horizontal section, bed
Genesis: sedimentary
Rock: conglomerate, sandstone

Territorial conservation

Level of protection: Technical or cultural monument
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Part of the Geopark: Podbeskydí
Conflicts of interests: without conflicts

References

Stráník, Z. - Bubík, M. - Švábenická, L. (1997): Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1996, 43-44; Bubík et al. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000, list 25-124 Starý Jičín, Archiv České geologické služby, Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Eliáš Mojmír, 10.11.93
Updated by: Bubík Miroslav 23.10.12, Bubík Miroslav 13.10.22

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 665 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/665.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Slepence a sedimentární brekcie palkovického souvrství v hradním příkopu, Starý Jičín., Miroslav Bubík, 2019
Starojický kopec - hrad Starý Jičín, Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]