Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Chvalovice-Šatov

Search

Chvalovice-Šatov

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Znojmo
Cadastre: Chvalovice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3413, 34131
Geological region: Neogene of the Carpathian foredeep - southern and central part
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: sand pit
ID : 634

Geology

Short characteristics of the site: Slope above a stream valley, old sand pits. Classic outcrops of Lower Miocene Eggenburgian marine sediments. Interesting section of sands, silts and clays. Biotite and quartz in sediments corresponds to the Znojmo tuffites. Rich fossil fauna described in several papers. Paleontologically and stratigraphically important locality.
Regional geologic unit: Carpathian - Carpathian foredeep - Southern part of Carpathian foredeep
Stratigraphy: kenozoikum - neogén - miocén - spodní miocén - eggenburg
Subject: stratigraphy, paleontology, petrology, economic geology
Geological phenomenon: outcrop
Genesis: sedimentary
Rock: sand

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: open cast mining, vegetation, waste disposal

References

Batík, P. et al. (1977): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 34-131 Šatov. - MS Archiv ČGÚ Praha. Čtyroký, P. (1991): Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě. - Záýpadní Karpaty, sér. geol., 15, 67-109. Praha. Hladilová, Š. - Zdražílková, N. (1989): Paleontologické lokality karpatské předhlubně na Moravě. - Přírodovědecká fakulta University J. E. Purkyně. Brno. Tejkal, J. (1958): Spodnomiocenní (?) písky mezi Šatovem a Chvalovicemi a jejich fauna. - Časopis Moravského Musea, 43, 85-91.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Čtyroký Pavel, 30.11.93
Updated by: Tomanová Petrová Pavla 09.04.09, Tomanová Petrová Pavla 25.09.12, Tomanová Petrová Pavla 07.11.17

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 634 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-04]. Available from: http:// lokality.geology.cz/634.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Deltové sedimenty, ottnang., Pavla Tomanová Petrová, 2017
Kontakt sedimentů ottnangu a kvartéru., Pavla Tomanová Petrová, 2017
Kvartérní sedimenty (spraše, svahoviny, říční sedimenty)., Pavla Tomanová Petrová, 2017
Pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]