Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Žákova skála u Běloků

Search

Žákova skála u Běloků

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Kladno
Cadastre: Dobrovíz
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1223, 12232
Geological region: Czech Cretaceous Basin - Velim, Praha, Roudnice and Ohře Cretaceous
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 62

Geology

Short characteristics of the site: An abandoned quarry in Proterozoic lydites (silicites) abraded by a Cretaceous sea. They are overlain by relics of Lower Turonian claystones with abundant oyster fauna. Phosphatic duricrusts on the lydite surface are also interesting. A sedimentologically important locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: proterozoikum
Subject: stratigraphy, paleontology, geology
Geological phenomenon: transgression, fossils fauna
Genesis: sedimentary
Rock: lydite, marlstone, silicite

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: waste disposal, vegetation

References

Valečka, J. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 12-234 Hostivice. Čes,geol.úst., Praha. Žebera, K. (1937): Křídový útvar na Kladensku. - Roz. Čes. Akad. Věd, Třída II., 46, 29, 10 str. Praha. Žítt, J. (v tisku): Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy. - Zpr.geol.výz. r. 1992. Čes. geol. úst. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Nekvasilová Olga, Žítt Jiří, 30.11.93
Updated by: Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 24.09.09, Vajskebrová Markéta 14.03.16

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 62 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2020-09-24]. Available from: http:// lokality.geology.cz/62.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Původní světle šedá až bělavá barva buližníků.Původní světle šedá až bělavá barva buližníků je zbarvena příměsí oxidů železa do červena., Tomáš Vorel, 2016
Výchoz proterozoického silicitu se zachovalými plochami ohlazených mořskou abrazí dříve těžený malým lůmkem., Markéta Vajskebrová, 2016
Výchoz proterozoického silicitu se zachovalými plochami ohlazených mořskou abrazí. , Markéta Vajskebrová, 2016
Původní světle šedá až bělavá barva buližníků je ztmavena obsahem organické hmoty., Tomáš Vorel, 2016
Na povrchu puklin jsou často vysrážené železité povlaky zajímavých tvarů.   , Markéta Vajskebrová, 2016
Výchoz proterozoického silicitu dříve těžený malým lůmkem., Markéta Vajskebrová, 2016
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]