Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Vodopády Stříbrného potoka

Search

Vodopády Stříbrného potoka

General Characteristics

County (administration): Olomouc Region
District (town): Jeseník
Cadastre: Horní Skorošice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1422, 14223
Geological region: Orlice-Sněžník, Nové Město and Staré Město crystalline complexes
Accessibility: - entry permit for car necessary
Technical object: placer
Excursion locality: yes
ID : 609

Geology

Short characteristics of the site: Waterfalls in a stream valley. Intensive evorsion activity, in lower parts cascades. Outcrops of resistant basic rocks (amfibolite, epidotitized amfibolite, metagabbro). Geomorphologically interesting and attractive locality. This locality is registered as Nature Monument.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Lugicum - Orlice-Sněžník crystalline complex
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: geomorphology, geology, structural geology, petrology
Geological phenomenon: waterfall, outcrop, canyon
Genesis: aquatic (water activity)
Rock: amphibolite, metagabbro, phyllonite, mica schist, paragneiss

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Conflicts of interests: without conflicts

References

Skácel,J.(1951): Příspěvek k poznání petrografické a geologické stavby východní okrajové zóny tonalitové jižně od Skorošic.-Přír.sbor.Ostrav.kraje,12,3,Opava. Skácel, J.-Vosyka, S./1959/: Přehled geologie Rychlebských hor.-Rychlebské hory, sborník prací, Publik.SSÚ v Opavě sv.30:9-45,Kraj.nakl.v Ostravě. Skácel,J./1989/: Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti lugika a silezika.-Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brun.,19,Geologie,3:99-112.Brno. Gába,Zd.(1976): Nýznerovské vodopády.Vlast.sbor.Severní Morava,sv.31:42-46,Šumperk. Kříž,Vl.(1994): Vodopády severní Moravy a Slezska.-Čas.Slez.muz.Opava,A,43:35-44,Opava.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Skácel Jaroslav, 27.10.94
Updated by: Pecina Vratislav 01.06.11, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 609 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/609.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2009
Nýznerovské vodopády, Pavel Hanžl, 1998


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]