Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Rašeliniště Jizerky

Search

Rašeliniště Jizerky

General Characteristics

County (administration): Liberec Region
District (town): Liberec
Cadastre: Jizerka
Map 1 : 50 000 (sheet No): 0314,0323, 03231,03142
Geological region: Lužice Pluton and Krkonoše-Jizera Massif; Krkonoše-Jizera crystalline complex
Accessibility: - passable footpath
Excursion locality: yes
ID : 539

Geology

Short characteristics of the site: Quaternary deposits of a floodplain of Jizera River. Also adjacent peat bog. Sedimentologically and geomorphologically interesting. In the channel sediments interesting gemstones were found as saphires and some other interesting minerals.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Quaternary - Quaternary of denudation areas of Bohemian Massif
Stratigraphy: kenozoikum - kvartér
Subject: economic geology, mineralogy, geomorphology
Geological phenomenon: peat bog, meander, river channel
Genesis: organogenic (activity of organisms), sedimentary, aquatic (water activity)
Rock: peat, gravel-sand

Territorial conservation

Level of protection: National nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Jizerské hory
Conflicts of interests: without conflicts

References

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.; Kotrlý, Marek , Malíková, Petra , Holub, František V. (1997): Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace : A classical locality of precious stone assemblage, Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Roč. 4-5 (1997), s. 25-40.; Kotrlý, Marek , Malíková, Petra (2002): Klasická lokalita Malá Jizerská louka, Minerál, Roč. 10, č. 4 (2002), s. 251-262; KOucká L. a kol. (2018): Využití UAV pro monitoring historické a recentní těžby safírů v povodí Jizerky v Jizerských horách, Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 36: 15–24.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Drozen Jan, 31.12.94
Updated by: Lorencová Markéta 26.06.07, Gürtlerová Pavla 14.11.08, Mrázová Štěpánka 05.09.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 539 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/539.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Koryto Jizerky v zimním období., Markéta Vajskebrová, 2019
Safírový potok v pozadí Bukovec., Štěpánka Mrázová, 2009
Štěpánka Mrázová, 2009
V pozadí Bukovec., Tomáš Štor, 2009
Iseríny a safíry z Malé Jizerské louky, menší zrna cca 5 mm. Foto J. Hyršl. Sbírky Národního Muzea Praha., Jaroslav Hyršl, 2009
Tomáš Štor, 2009
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]