Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Velký Blaník

Search

Velký Blaník

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Benešov
Cadastre: Louňovice pod Blaníkem
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2311, 23112
Geological region: Bohemian Moldanubicum
Accessibility: - passable footpath
Excursion locality: yes
ID : 509

Geology

Short characteristics of the site: Summit area of a hill with natural outcrops and talus. Rocks consist of granitized two-mica orthogneisses up to metagranites. They represent old intrusives in paragneisses and migmatites of the Monotonous Group of the Bohemian Moldanubicum.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum
Stratigraphy: proterozoikum
Subject: geomorphology, petrology, botany
Geological phenomenon: frost cliff, rock, outcrop, block field
Genesis: metamorphic (general metamorphism), magmatic, glacigenic (glacier activity)
Rock: orthogneiss, pegmatite

Territorial conservation

Level of protection: Nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (geology is important aspect of Biological declared Locality )
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Blaník
Part of the Geopark: Kraj blanických rytířů
Conflicts of interests: without conflicts

References

Čech V./1940/: Geologické poměry okolí Blaníku na Vlašimsku.-Věst.SGÚ 15,132-142.Praha., Pešout P. (2001): Čertovo kopyto na Blaníku. Pod Blaníkem., Bárta Z. (1996): Jezevčí díry na úpatí Velkého Blaníku. Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku. Sb. vlastivěd. prací na Podblanicku, 36, 253-256.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Štěpánek Petr, 14.11.94
Updated by: Štěpánek Petr 15.09.10, Štědrá Veronika 20.05.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 509 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/509.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Zvětráváním ortorul vznikají tzv. mrazové sruby, Pavel Čáp, 2007
Mrazový srub přecházející do suťového pole ve vrcholové části Velkého Blaníku. Muskovit-biotitické a dvojslídné metagranity až ortoruly - moldanubikum., Petr Štěpánek, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]