Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Bláhova Lhota

Search

Bláhova Lhota

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Příbram
Cadastre: Bořešice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2222, 22223
Geological region: Central Bohemian Pluton and Roof Pendants of the Central Bohemian Pluton
ID : 483

Geology

Short characteristics of the site: Forested slope with natural outcrops. Uppermost parts of the Svrchnice Formation are exposed and formed of cordieritic and biotitic schists with cherts together with lower parts of overlying Krušovice Formation (made of metasiltsones and erlanes). Stratigraphically important locality.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Island zone of Cntral Bohemian Pluton (roof pendants)
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: stratigraphy, petrology, geology

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Conflicts of interests: without conflicts

References

Svoboda J./1933/: Metamorfovaný ostrov sedlčansko-krásnohorský.-Archiv přírodověd.Výzkum Čech,18,4:1-62.Praha. Chlupáč I./1989/: Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic Islet in Bohemia /Proterozoic? to Devonian/. Čas.Mineral.Geol.,34:1-16.Praha. Chlupáč I./1991/: Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory.-Čas.Miner.Geol.,36:163-173.Praha. Kodym O., Suk M./1958/: Přehled geologických a petrografických poměrů Blatenska a Strakonicka.-Geol.Práce,50:71-121.Bratislava.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Chlupáč Ivo, 21.11.92

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 483 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/483.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Horniny svrchnického souvrství-  plodové břidlice a biotitické rohovce., Markéta Vajskebrová, 2019
Horniny svrchnického souvrství-  plodové břidlice a biotitické rohovce., Markéta Vajskebrová, 2019
Horniny svrchnického souvrství-  plodové břidlice a biotitické rohovce., Markéta Vajskebrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]