Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Lom U obrázku - Písecké hory

Search

Lom U obrázku - Písecké hory

General Characteristics

County (administration): South Bohemia Region
District (town): Písek
Cadastre: Písek
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2241, 22412
Geological region: Šumava Moldanubicum - districts ST, PT, CK, CB, PI
Accessibility: - passable footpath
Technical object: guarry
ID : 464

Geology

Short characteristics of the site: Abandoned quarry with a pegmatite dyke. This locality yielded 35 mineral species, rose quartz, smoky quartz, amethyst, feldspars, tourmaline and beryl being the most abundant. Mineralogically renown locality, local minerals are on many exhibitions.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Magmatites in Moldanubicum
Stratigraphy: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Subject: economic geology, mineralogy, petrology, mining and mining impacts
Geological phenomenon: vein
Genesis: magmatic, hydrothermal mineralization
Rock: pegmatite

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: collection

References

Anonym (1925): Obnovení živcového lomu U obrázku v píseckých horách. Báňský svět, roč.4, str.80-82.Praha. Bernard J.H. et al.(1981): Mineralogie Československa, 2.vyd.,645 str.Praha. Fišera M. et al.(1978): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25 000, list 22-412 Kluky.ÚÚG, 58 str.Praha. Chábera S.(1989): 105 let od založení lomu U obrázku, významné mineralogické lokality. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy, roč.29, str. 29-30.České Budějovice. Chalupský J.(1930): Beryl drahý v píseckém živcovém lomu U obrázku. Otavan, roč.13,č.1,str.5.Písek. Krejčí A.(1925): Živcový lom U obrázku u města Písku, jeho historie a mineralogie. Báňský svět, roč.4, str.98-100.Praha. Krejčí A.(1925): Minerály písecké a jich naleziště.Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, roč.99, str.49-65.Praha. Sochor A.(1884): Živcové lomy u města Písku. Vesmír, roč.14,str.242-243.Praha. Želízko J.V.(1928): Ložisko živce u Písku. Věstník Stát.geol.úst.Československé republiky, roč.4,str.23-30.Praha.; Cícha J. (2000): Minerální druhy, nalezené poprvé v Čechách v okolí Písku. - Revue Písku, Písecka a Prácheňska., č. 1,, s. 14-19.; Jihočeský mineralogický klub (2009): Písecké pegmatity. - Spec. číslo časopisu Minerál, České Budějovice, 80 str.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Cicha Ivan, 25.10.94
Updated by: Seifert Antonín 16.09.10, Seifert Antonín 11.10.10

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 464 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-01-24]. Available from: http:// lokality.geology.cz/464.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Antonín Seifert, 2002
Antonín Seifert, 2002
Antonín Seifert, 2002
Antonín Seifert, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]