Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Žižkova skalka

Search

Žižkova skalka

General Characteristics

County (administration): South Bohemia Region
District (town): Prachatice
Cadastre: Prachatice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3221, 32211
Geological region: Šumava Moldanubicum - districts ST, PT, CK, CB, PI
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 456

Geology

Short characteristics of the site: Outcrop of a quartz vein. It extends along the western margin of a granulite body. This rock is 30 m long and 10 m broad. Quartz in a vein is often brecciated and coated by limonite. Geomorphologically and mineralogically interesting site.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moldanubicum - Metamorphic units in Moldanubicum
Stratigraphy: paleozoikum
Subject: geomorphology, mineralogy, structural geology
Geological phenomenon: rock, rockwall, vein, outcrop
Genesis: hydrothermal mineralization
Rock: quartz vein

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological locality)
Conflicts of interests: without conflicts

References

Hejtman B.(1951): Zpráva o geologickém mapování v sv.části prachatického granulitového masívu.-Věst.Ústř.Úst.geol.,26,29-33.Praha. Hejtman B.(1977): Prachatické granulitové těleso a jeho okolí.-Exkurze do jihočeské části moldanubika,15-26.Čs.spol.mineral.geol.ČSAV.Praha. Chábera S.(1958): Některé morfologicky produktivní křemenné žíly v jižních Čechách.-Sbor.Kraj.vlastivěd.Muz.(Č.Budějovice), Přír.Vědy,1,107-118.České Budějovice. Chábera S.(1982): Geologické zajímavosti jižních Čech.-Jihočeská vlastivěda, Ř.B.Jihočes.nakl.České Budějovice.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Slabý Jaromír, 10.11.94
Updated by: Gürtlerová Pavla 28.07.10, Seifert Antonín 14.09.10

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 456 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-11-27]. Available from: http:// lokality.geology.cz/456.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Pohled k jjz. ve směru žíly. V pozadí kostel na náměstí v Prachaticích a vrcholek Libínu (1096 m), Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled k jjz. ve směru žíly. V pozadí kostel na náměstí v Prachaticích a vrcholek Libínu (1096 m), Pavla Gürtlerová, 2010
Výchozy křemenné žíly na skalkách v městském parku v Prachaticích, Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled k ssv. ve směru žíly. Drobné výchozy v křemenném valu, který navazuje na skalky v městském parku., Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled na skalku od jz. Výška cca 5m., Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled k jjz. ve směru žíly. V pozadí kostel na náměstí v Prachaticích a vrcholek Libínu (1096 m), Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]