Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Zadní Kopanina - lom ve sladkovodním cenomanu

Search

Zadní Kopanina - lom ve sladkovodním cenomanu

General Characteristics

County (administration): Capital City of Prague
District (town): Praha
Cadastre: Zadní Kopanina
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1242, 12421
Geological region: Czech Cretaceous Basin - Velim, Praha, Roudnice and Ohře Cretaceous
Accessibility: - special entry permit necessary (military area, quarry, private land)
Technical object: guarry
ID : 4258

Geology

Short characteristics of the site: THIS DATABASE RECORD IS BEING CURRENTLY TRANSLATED
Regional geologic unit: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous
Stratigraphy: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Subject: geology, mining and mining impacts, sedimentology
Geological phenomenon: characteristic rock, fossils-flora, ichnofossil
Genesis: sedimentary
Rock: claystone, sandstone, conglomerate

Territorial conservation

Level of protection: Registered geological localities suggested for protection
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: reclamation

References

Tůma, S. (2017): Prováděcí plán sanace a rekultivace dílčí části (vytěžené) dobývacího prostoru Zadní Kopanina. MS, LB Minerals, s.r.o.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Vajskebrová Markéta, 05.03.21

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 4258 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2024-04-20]. Available from: http:// lokality.geology.cz/4258.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Balvan silně železitého pískovce ve vstupní části těžebny., Markéta Vajskebrová, 2021
Limonitická konkrece z polohy železitých pískovců., Markéta Vajskebrová, 2021
Zbytky fosilního listu rostliny v jílovcích svrchní jílové polohy., Markéta Vajskebrová, 2021
Válcovité biogenní textury, svědčící o činnosti organismů v písčitém substrátu., Stanislav Čech, 2021
Rezavé železité pískovce a jejich ostrý styk se svrchní jílovou polohou. V podloží pískovců vystupuje spodní jílová poloha. Jižní stěna těžebny., Stanislav Čech, 2021
Pokračování polohy železitých pískovců v jižní stěně těžebny. Patrný je zvlněný průběh této polohy a červená barvasedimentu kontrastující s modrou barvou oblohy a vodní plochy. Poloha pískovců je mírně ukloněna směrem k západu, takžese v pravé části snímku noří k hladině laguny a zároveň se zvětšuje mocnost svrchní jílové polohy v nadloží pískovců., Stanislav Čech, 2021
Next photo..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]