Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Šardice - tajemné jámy

Search

Šardice - tajemné jámy

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Hodonín
Cadastre: Hovorany
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3422, 34221,34223
Geological region: Neogene of the Vienna Basin
Accessibility: - access without footpath
Technical object: incrush, cave-in
ID : 4234

Geology

Short characteristics of the site: THIS DATABASE RECORD IS BEING CURRENTLY TRANSLATED
Regional geologic unit: Carpathian - Vienna Basin - Vienna Basin (Moravian part)
Stratigraphy: kenozoikum - neogén - miocén - svrchní miocén - pannon
Subject: economic geology, mining and mining impacts
Geological phenomenon: characteristic rock
Genesis: anthropogenic (anthropogenic activity)
Rock: silt, sand

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Conflicts of interests: vegetation

References

Tomanová Petrová P. (ed), Adamová M., Bubík M., Gnojek I., Havlíček P., Hubatka F., Kycl P., Novák Z., Havlín Nováková D., Šikula J. (2008): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 34-223 Hodonín. 56 str. ČGS Praha.; Honěk J., Franců J., Doláková N., Krásný J., Mikuláš R., Pešek J. ed., Pipík R., Sýkorová I., Tomanová Petrová, P. (2010): Vídeňská pánev. - In: Pešek J. (ed.): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky, 334-375. ČGS Praha. ; Honěk J., ed. (2001): Jihomoravský lignitový revír - komplexní studie. - Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. - TU Ostrava, Ř. horn.-geol., Monografie, 3.; Faltýn, Kiliánek (1952): Důl Ivanka - Dubňany, výpočet zásob lignitu, stav k 30.9.1952. - MS ČGS Praha. FZ000115.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Tomanová Petrová Pavla, 21.01.21

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 4234 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/4234.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Propady vzniklé po ukončení těžby lignitu dubňanské sloje., Pavla Tomanová Petrová, 2021
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020
Propady v lese související s těžbou lignitu j. od Šardic, Pavla Tomanová Petrová, 2020


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]