Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Špilberk

Search

Špilberk

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Brno-město
Cadastre: Brno-střed
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2434, 24342
Geological region: Brno agglomeration, Tišnov &Kuřim basins
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
ID : 4156

Geology

Short characteristics of the site: THIS DATABASE RECORD IS BEING CURRENTLY TRANSLATED
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Moravosilesian region - Brunovistulicum
Stratigraphy: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Subject: geology, petrology, volcanology
Geological phenomenon: characteristic rock, lava, outcrop
Genesis: volcanic
Rock: metabasalt, metabasite

Territorial conservation

Level of protection: Registered interesting geological localities
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Conflicts of interests: vegetation, others human activity

References

Finger, F. – Tichomirowa, M. – Pin, C. – Hanžl, P. (2000): Relics of an early-Panafrican metabasite-metarhyolite formation in the Brno Massif, Moravia, Czech Republic. — International Journal of Earth Sciences, 89, 2, 328 – 335; Hanžl, P. - A. Přichystal A - Melichar, R. (1995): The Brno massif: volcanites of the northern part of the metabasite zone. Acta Univ. Palack. Olom., Geol. 34, Olomouc: Palackého univerzita, 1995, roč. 1995, -, s. 75-82. ISSN 1212-2025; Štelcl, J. – Weiss, J. – Gregerová, M. – Staněk, J. – Štelcl, J. jun (1986): Brněnský masív. — Universita J. E. Purkyně v Brně. Brno; Leichmann, J. – Höck, V. (2008): The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif. — Journal of Geosciences, 53, 3 – 4, 281 – 305. Praha; Trnová, K. (2015) Polštářové lávy v metabazitové zóně brněnského batolitu. Bakalářská práce, Masarykova univerzita.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Kubalíková Lucie, 11.07.19
Updated by: Buriánek David 07.02.20

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 4156 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2023-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/4156.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Na jižním okraji výchozu metabazaltů je pozorovatelná nápadná, několik cm silná a cca 1 m dlouhá křemenná žíla., Lucie Kubalíková, 2019
Skalní výchoz je tvořen metabazalty metabazitové zóny brněnského batolitu. , Lucie Kubalíková, 2017
Skalní výchoz je tvořen metabazalty metabazitové zóny brněnského batolitu. , Lucie Kubalíková, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]