Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Jesenická kyselka

Search

Jesenická kyselka

General Characteristics

County (administration): Moravia-Silesian Region
District (town): Nový Jičín
Cadastre: Jeseník nad Odrou
Map 1 : 50 000 (sheet No): 2512, 25124
Geological region: Neogene of the Carpathian foredeep
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 4077

Geology

Short characteristics of the site: A spring of acidulous mineral water is freely accessible in the public place near the distillery in Jeseník nad Odrou village. The CO2 migrates along deep fault in the Carpathian foreland. With regard to the very low overall mineralization and relatively low contents of Na and Cl the acidulous mineral water originates directly in the valley alluvium, or in cracked Kulm rocks. The water can be classified as acidulous mineral water of the Ca(Mg,Na)-HCO3 type with a total mineralization of around 0.2–0.3 g/l. The content of free CO2 varies between 1.2 and 1.7 g/l. The commercial use of the kyselka spring dates back to 1896. The Jeseník spring received trademark since 2013 and is bottled and distributed on the market by a local company.
Regional geologic unit: Carpathian - Carpathian foredeep
Stratigraphy: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden
Subject: hydrogeology, structural geology
Geological phenomenon: spring, river source
Genesis: tectonic, magmatic
Rock: gravel

Territorial conservation

Level of protection: Interesting geological localities in Protected landscape area
Protection of a geol. phenomenon: C - Geological phenomenon is the reason for a registration in the database of CGS
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Poodří
Part of the Geopark: Podbeskydí
Conflicts of interests: without conflicts

References

Krásný J., Císlerová M., Čurda S., Datel J.V., Dvořák J., Grmela A., Hrkal Z., Kříž H., Marszałek H., Šantrůček J. a Šilar J. (2012): Podzemní vody České republiky, Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Česká geologická služba, Praha.; Bubík et al. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000, list 25-124 Starý Jičín, Archiv České geologické služby, Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Gürtlerová Pavla,
Updated by: Maceček Lukáš 12.03.19, Maceček Lukáš 08.12.19, Tomanová Petrová Pavla 12.04.22, Bubík Miroslav 14.10.22

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 4077 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-12-08]. Available from: http:// lokality.geology.cz/4077.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Odběrový stojan kyselky u minerálního pramene v Jeseníku nad Odrou, Miroslav Bubík, 2019
Historický pramen Zita v Jeseníku nad Odrou, slabě mineralizovaný a uhličitý., Dalibor Kvita, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]