Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Kaolínka - Přímětice

Search

Kaolínka - Přímětice

General Characteristics

County (administration): South Moravia Region
District (town): Znojmo
Cadastre: Přímětice
Map 1 : 50 000 (sheet No): 3411, 34113
Geological region: Neogene of the Carpathian foredeep
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Technical object: old mine workings, guarry
Excursion locality: yes
ID : 3944

Geology

Short characteristics of the site: This locality presents itself as flooded pit where kaolin was formerly exploited. This kaolin has been formed by kaolinization of Proterozoic granodiorite of the Dyje (Thaya) Massif. Potassium feldspar suffered kaolinization during periods of wet and warm climate. Pure kaolin was formed by kaolinization of leucitic granites. The age of kaolinization proces is not yet solved. It is supposed that intensive weathering started sometimes during Triassic, but the most intensive kaolinization took place during Neogene. The locality belongs to southern part of the Carpathian Foredeep.
Regional geologic unit: Carpathian - Carpathian foredeep - Southern part of Carpathian foredeep
Stratigraphy: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Subject: lithology, economic geology
Geological phenomenon: characteristic rock
Genesis: weathering
Rock: kaolin

Territorial conservation

Level of protection: Nature monument
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: B - Geological phenomenon is the reason for a recommendation to the protection
Conflicts of interests: without conflicts

References

Neužil, J. - Kužvart, M. - Šeba, P. (1980): Kaolinizace hornin dyjského masivu. - Sbor. geol. Věd, řada LG, 21, 7-41. Pavlík, J. - Kratochvíla, L. (1989): Ložisko kaolinu Únanov na Znojemsku. - Unigeo - Sborník prací, 35. Čtyroký, P. – Batík, P. a kol. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 34-113 Znojmo. ÚÚG. Praha. Krystková, L. (1969): Znojemsko – průzkum kaolínů. – MS Geofond. Praha. Krystková, L. (1971): Kaolinová ložiska na Znojemsku. - Časopis pro mineralogii a geologii, 16, 2, 159-173. Praha. WWW stránky lokalit: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Unanov/Unanov_text.htm

Elaboration and Updating

Elaborated by: Tomanová Petrová Pavla, 31.08.16
Updated by: Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 22.12.17, Tomanová Petrová Pavla 25.03.22

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3944 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2022-11-27]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3944.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Pavla Tomanová Petrová, 2022
Celkový pohled na bývalou těžebnu kaolínu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Celkový pohled na bývalou těžebnu kaolínu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Informační cedule na lokalitě Kaolinka., Pavla Tomanová Petrová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]