Česká geologická služba
Geological localities
Home  > Search > Skrýjsko-týřovické kambrium - Skryje

Search

Skrýjsko-týřovické kambrium - Skryje

General Characteristics

County (administration): Central Bohemia Region
District (town): Rakovník
Cadastre: Skryje
Map 1 : 50 000 (sheet No): 1232, 12321
Geological region: Barrandien Palaeozoic; Blanice Furrow
Accessibility: - no traffic restriction ( by car)
Excursion locality: yes
ID : 3286

Geology

Short characteristics of the site: Barrandian Lower Palaezoic, Cambrian. Artificial exposure in place of old quarry exhibiting basal Cambrian sediments. This section starts with Mileč sandstone and conglomerate. Upper part of this section consists of finer grained sandstones with common brachiopod "Orthis". That is why they were formerly called "the Orthis sandstone". They are erosionally separated from overlying petromictic conglomerates - the Týřovice Conglomerate, consisting mainly of greywacke, spilite anhd lydite pebbles. This section belongs to standard and classic ones in the Skryje-Týřovice Cambrian.
Regional geologic unit: Bohemian Massif - crystalline complex and pre-Variscian Palaeozoic - Bohemicum (Central Bohemian region) - Barrandien
Stratigraphy: paleozoikum - kambrium - střední kambrium
Subject: stratigraphy, sedimentology, paleontology
Geological phenomenon: transgression, fossils fauna, characteristic rock
Genesis: sedimentary
Rock: conglomerate, sandstone, spilite

Territorial conservation

Level of protection: Nature reserve in Protected landscape area
Additional information: See the Digital register of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic AOPK ČR
Protection of a geol. phenomenon: A - Protected Area: (declared as Geological and Biological Locality)
Part of LEPA (Large-size especially protected areas): CHKO (Protected landscape area) - Křivoklátsko
Part of the Geopark: Joachim Barrand Geopark (candidate National G)
Conflicts of interests: without conflicts

References

Kettner, R. (1923): Kambrium skrejsko-tejřovické a jeho okolí. – Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 3, 5–63. Praha.; Kettner, R. (1935): Výlet do Skryjí, do kraje trilobitů. – Časopis turistů, č. 2 a 3., ročník 1935.; Petránek, J. (1952a): Zpráva o výzkumu týřovických a vosnických slepenců v skryjském kambriu. – Věst. Ústř. Úst. geol., 27, 5, 219–221. Praha.; Petránek, J. (1952b): Skrytá diskordance ve skryjském kambriu. – Rozpr. Čs. akad. věd, 4, 62, 1–12. Praha.; Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. – Academia, 280 str. Praha.

Elaboration and Updating

Elaborated by: Vorel Tomáš, 14.01.11
Updated by: Kukal Zdeněk 01.10.12, Kukal Zdeněk 01.10.12

Citation

The database Significant geological localities of the Czech Republic: 3286 [online]. Prague: Czech Geological Survey, 1998 [cit. 2020-06-02]. Available from: http:// lokality.geology.cz/3286.

Location in map:

Links to neighbouring localities within 2 km radius are available on mouse click in the map window.
„Orthisové“ pískovce - vzorek z vyšší části profilu v zářezu silnice z Luhu do Skryjí. Na vrstevní ploše jsou hojné misky ramenonožce Pompeckium kuthani. Velikost misek do 1cm., Pavel Čáp, 2011
Profil bazálními uloženinami skryjsko-týřovického kambria v zářezu silnice z Luhu do Skryjí. Ve spodní a střední části odkryvu jsou patrné lavicovité, místy i vrstevnaté milečské slepence, výše pak „orthisové“ pískovce a týřovické slepence. , Pavel Čáp, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]